تبلیغات

تعریف

رادیو فنآوری است که امکان انتقال سیگنالها را توسط مدولاسیون امواج الکترومغناطیسی با فرکانسهایی زیر فرکانس نور را فراهم می سازد

لازم به ذکر است که امواج الکترو مغناطیسی طیف وسیعی از امواج می باشند که امواج رادیویی یکی از این امواج می باشند این امواز از امواج رادیویی شروع و با امواج کیهانی گاما به پایان می رسند نور مرئی در منطقه 0.7 می باشد

امواج رادیو نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند و هنگامی بوجود میآیند که یک شی باردار شده با فرکانسی که در بخش فرکانس رادیویی (RF) طیف الکترومغناطیسی قرار دارد شتاب بگیرد.

یا به عبارت بهتر اگر یک جسم (در لامپ های تنگستنی (گرمایی) تنگستن) با عبور جریان گرم شده اکترون ها از ترازی که در آن قرار دارند به تراز بلا تر رفته و هنگام بازگشت این اختلاف طراز را به صورت امواج الکترو مغناطیسی پخش کرده که محدوده ای از آن برای ما قابل رویت است

 این محدوده فرکانس از ده ها هرتز تا چند گیگا هرتز تغییر میکند. تشعشعات الکترومغناطیسی توسط نوسانات میدانهای الکتریکی و مغناطیسی انتشار مییابند و از طریق هوا و نیز خلا به همان خوبی عبور میکنند و نیازی به واسطه انتقال ندارند.

البته دلیل این که از خلا عبور می کنند ان است که نور هم جسم است هم نیست ما در اپتیک (فیزیک بخش نور) نور را در دو حالت جسم و انرژی مطرح می کنییم
در مقابل، دیگر انواع تشعشعات الکترومغناطیسی با فرکانس هایی بالای محدوده RF به این شرح اند: اشعه گاما، اشعه Xو مادون قرمز، ماورا بنفش و نور مرئی.
وقتی که امواج رادیویی از یک سیم عبور می کنند، میدان الکتریکی و مغناطیسی متغیر آنها (بر حسب شکل سیم) جریان و ولتاژی متناوب در سیم القا میکنند. این جریان و ولتاژ را میتوان به سیگنال های صوتی و دیگر انواع سیگنال تبدیل کرد که اطلاعات را انتقال دهند.

طرز دقیق این عمل ان است که باید امواج الکترو مغناطیسی به طور همدوست به یک حلقه شکیک شود و عبور امواج از حلقه منجر به تولید برق می شود انتقال برق بی سیم به این روش است
با وجودی که واژه رادیو برای توصیف این پدیده به کار میرود، ارسال داده هایی که ما به عنوان تلویزیون، رادیو، رادار و تلفن می شناسیم، همگی در کلاس انتشار فرکانس رادیویی هستند.
کشف

پایه های تئوری انتشار امواج الکترومغناطیسی برای اولین بار توسط جیمز کارل ماکسول در سال 1873م در مقاله ای تحت عنوان یک تئوری دینامیک از میدان الکتریکی که به انجمن رویال ارائه شده بود، بیان شد که نتیجه کار وی در طی سال های بین 1861م تا 1865م بود.

بین سال های 1886م و 1888م، هاینریش رودلف هرتز برای اولین بار تئوری ماکسول را از طریق آزمایشاتش تایید کرد. آزمایشات وی نشان می دادند که تشعشعات رادیویی تمامی خواص امواج (که امروزه امواج هرتز خوانده می شوند) را دارا هستند، و کشف کرد که معادلات الکترومغناطیس را می توان به صورت معادلات مشتقات جزئی بازنویسی کرد که معادلات موج نامیده شد.