تبلیغات
علوم دریایی

قالب وبلاگ


علوم دریایی
منم دریا دگر آن ساحلم کو درخت بی برم آن حاصلم کو  
نویسندگان
نظر سنجی
نظر و طرز نگاهتون راجع به شغل دریانوردی چیه ؟


صفحات جانبی
طول موج
طول موج


دید کلی

بیشتر ما موجهای روی دریا را دیده‌ایم. این موجها بیش از آنکه به ساحل برسند، آب دریا را موج دار می‌کنند. به بالاترین نقطه‌های این موجها قله‌ی موج و به پایین‌ترین نقطه‌های آنها دره‌ی موج می‌گویند. فاصله بین یک قله موج تا قله‌ی دیگر را طول موج می‌نامند.

موجهای صدا

همه شکلهای انرژی متحرک ، از جمله صدا ، نور و گرما بصورت موج حرکت می‌کنند. همه‌ی آنها ، درست مانند موجهای دریا ، طول موجی دارند. برای مثال ، وقتی موجهای صدا در هوا حرکت می‌کنند، در فشار هوا تغییر اندکی بوجود می‌آورند. قله‌های موجهای صدا در نقطه هایی واقع می شوند که فشار هوا به بیشترین حد خود می‌رسد. گوشهای ما ، تغییر فشار هوا را دریافت می‌کنند و پیامی به مغز می‌فرستند.

طول موجهای متفاوت

طول موج نیز مانند بسامد (میزان بالا و پایین رفتن موج) ، روی ویژگیهایی موج تأثیر می‌گذارد؛ زیرا این دو باهم ارتباط نزدیک دارند. برای مثال ، موجهای صدای کم بسامد نسبت به موجهای صدای پر بسامد ، طول موج بزرگتری دارند. همچنین طول موج نور سرخ از طول موج نور آبی بزرگتر است. نور بخشی از گستره‌ی موجهای انرژی است که شامل موجهای رادیویی ، ریزموجها (مایکروویوها) ، پرتوهای فرو سرخ ، پرتوهای فرابنفش ، پرتوهای ایکس و پرتوهای گاما می‌شود که همه‌ی آنها با سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه حرکت می‌کنند. همه اینها باهم طیف الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهند.

طول موج و بسامد

اگر سرعت موج (بر حسب متر بر ثانیه) را بر بسامد آن (بر حسب هرتز) تقسیم کنید، طول موج آن بر حسب متر بدست می‌آید. برای مثال که به سرعت 344 متر بر ثانیه حرکت می‌کند و بسامد آن 688 هرتز است، طول موجی برابر 5/0 متر دارد.

طیف الکترومغناطیسی

طیف الکترومغناطیسی شامل گستره‌ی بسیار وسیعی از موجهای انرژی است که همه مانند هم حرکت می‌کنند. امواج الکترومغناطیسی طیف بسیار وسیعی از طول موجهای بسیار کوچک تا بسیار بزرگ را در بر‌ می‌گیرند. این امواج را با توجه به اندازه طول موج به هفت دسته‌ مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند که شامل امواج گاما با طول موجهایی کوچکتر از سانتیمتر تا امواج رادیویی با طول موج بزرگتر از ۱۰ سانتیمتر را شامل می‌شوند. همانطور که در شکل بالا ملاحظه می‌شود محدوده امواج نوری که قابل دیدن توسط چشم انسان می‌باشند، محدوده بسیار کوچکی از این طیف گسترده است. با حرکت از سمت امواج رادیویی به سمت امواج گاما ، همزمان با کاهش طول موج ، فرکانس آن و در نتیجه انرژی موج افزایش می‌یابد. چون بخشهای گوناگون طیف ، طول موجهای متفاوتی دارند، ویژگیهای آنها نیز متفاوت است. برای مثال موجهای نوری را می‌توانیم ببینیم، و پرتو ایکس بخشی از طیف است که از اجسام جامد ، مانند پوست‌ها ، عبور می‌کنند.

کاربرد امواج ، طول موجهای متفاوت

موجهای رادیویی در فرستنده‌های رادیویی کار می‌کنند. موجهای رادیویی با بسامد بسیار زیاد (UAF) مربوط به موجهای تلویزیون هستند. ریزموجهای بلندتر در رادار به کار می‌روند. ریزموجهای کوتاه در اجاق مایکروویو به کار می‌روند. پرتوهای فروسرخ در دوربینهای حساس به گرما به کار می‌روند. نور مرئی از سرخ تا بنفش برای رؤیت به رنگهای مختلف و پرتوهای فرابنفش در تختهای مخصوص حمام آفتاب به کار می‌روند. پرتوهای ایکس برای نگاه کردن به درون اجسام بکار می‌روند و از پرتوهای گاما برای آشکارسازی ترک در فلز به کار می‌رود. پلیس‌ها اغلب برای تشخیص سرعت خودروها از رادار استفاده می‌کنند. موجهای رادار که از تفنگی شلیک می‌شوند، به وسیله‌ی نقلیه‌ای که در حال حرکت است می‌خورند و بر می‌گردند. بسامد موج برگشتی سرعت وسیله‌ی نقلیه را مشخص می‌
طول موج و فرکانس امواج رادیویی چاپ فرستادن به ایمیل
میانگین امتیار کاربران: / 6
ضعیفعالی 

ابتدا لازم می دانم قبل از آوردن مطالبی در مورد رادار، توضیحاتی در مورد امواج الکترومغناطیسی و فرکانس های رادیویی و مفاهیم پایه ای بدهم، تا دوستانی که با این زمینه آشنایی کمتری دارند بتوانند بیشتر استفاده کنند.

 

طول موج و فرکانس امواج رادیویی

فاصله ابتدا تا انتهای یک موج را، طول موج می گویند.

 

 

و هر چه تعداد موج ها در یک ثانیه (فرکانس موج) بیشتر باشد طول موج کوچکتر می شود.

قراردادهای متریک برای واحد فرکانس (هرتز) به صورت زیر می باشد:

kilohertz (kHz):   ۱,۰۰۰ hertz

megahertz (MHz):   ۱,۰۰۰,۰۰۰ hertz

gigahertz (GHz):   ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ hertz

terahertz (THz):   ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ hertz

رابطه ی بین فرکانس و طول موج به شکل زیر می باشد:

wavelength  =  ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / frequency

با استفاده از رابطه فوق طول موج بر حسب متر به دست می آید. به عنوان مثال :

۱ kHz = 300 kilometers

3 kHz = 100 kilometers

10 kHz = 30 kilometers

30 kHz = 10 kilometers

100 kHz = 3 kilometers

300 kHz = 1 kilometer

 

۱ MHz = 300 meters

3 MHz = 100 meters

10 MHz = 30 meters

30 MHz = 10 meters

100 MHz = 3 meters

300 MHz = 1 meter

 

۱ GHz = 300 millimeters = 30 centimeters

3 GHz = 100 millimeters = 10 centimeters

10 GHz = 30 millimeters  = ۳ centimeters

30 GHz = 10 millimeters  = ۱ centimeter

100 GHz = 3 millimeters

300 GHz = 1 millimeter

 

امواج رادیویی چگونه پخش می شوند؟

اگر توسط یک مدار الکتریکی که شامل سیم پیچ وخازن وترانزیستور می باشد امواج رادیویی تولید نموده و سپس آن را به یک میله فلزی (آنتن) بدهیم، نوسانات (امواج الکتریکی) وارد آنتن شده و آن را تبدیل به آهنربا نموده و یک میدان مغناطیسی در اطراف آنتن ایجاد می نماید که شدت امواج مغناطیسی فوق بستگی به شدت امواج الکتریکی رسیده به آنتن دارد و این امواج با سرعت نور در فضا منتشر می شوند و تا جایی که انرژی دارند حرکت می نمایند مانند امواج منتشر شده از پرتاب یک سنگ در استخر آب.

 

 

 

امواج رادیویی چگونه دریافت می شوند؟

همانطور که توسط آنتن نوسانات و امواج الکتریکی تبدیل به امواج مغناطیسی شده و در فضا منتشر می شوند.

به همین شکل اگر در محدوده ی این امواج مغناطیسی، یک آنتن دیگر قرار دهیم، امواج مغناطیسی وارد آنتن شده و تبدیل به یک جریان الکتریکی می شود که مقدار این جریان بستگی به شدت امواج دریافتی از آنتن دارد و چنانچه طول آنتن به قدری باشد که یک موج دریافتی به طور کامل در آنتن قرار گیرد (مثلا طول موج یک متر باشد و طول آنتن هم یک متر باشد). در این صورت می گویند آنتن به تشدید درآمده است.

 

انواع امواج کدامند؟

به طور کلی امواج به دو دسته تقسیم می شوند. امواج صوتی و امواج رادیویی

امواج صوتی در محدوده ی ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز می باشد و امواج رادیویی بالاتر از ۳۰۰۰۰ هرتز بوده و با سرعت نور حرکت می کنند.

امواج رادیویی خودشان تقسیم بندی زیر را دارا می باشند.

امواج LW: امواج بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰۰ هرتز را امواج با فرکانس پایین و یا امواج با طول موج بالا (LW) می گویند.

امواج MW: امواج بین  هرتز۳۰۰۰۰۰ (۳ کیلو هرتز) تا ۳۰۰۰۰۰۰ هرتز (۳مگا هرتز) را، امواج با فرکانس متوسط و یا امواج با طول موج متوسط (MW) می گویند.

امواج SW: امواج بین ۳۰۰۰۰۰۰ هرتز (۳مگاهرتز) تا۳۰۰۰۰۰۰۰ هرتز ( ۳۰مگا هرتز )    را ،امواج با فرکانس بالا و یا امواج با طول موج کوتاه (SW) می گویند.

امواج VHF: امواج بین ۳۰ مگاهرتز تا ۳۰۰ مگاهرتز را امواج با فرکانس خیلی بالا می گویند.

امواج UHF: امواج بین ۳۰۰ مگاهرتز  ۳۰۰۰ مگاهرتز (۳ گیگا هرتز) را امواج با فرکانس مافوق بالا می گویند.

امواج SHF: امواج بالاتر از ۳ گیگا هرتز را امواج با فرکانس بسیار بسیار بالا می گویند.

معروفترین دسته بندی موجود برای امواج رادیویی، دسته بندی (ITU (International Telecommunications Union میباشد. در جدول زیر به طور کامل دسته بندی امواج رادیویی و طول موج آن ها  آورده شده است:

   ___________________________________________________________________

 

   ELF (Extremely Low Frequency)  ۳۰ Hz      ۱۰,۰۰۰ kilometers

   VF  (Voice Frequency)          ۳۰۰ Hz     ۱,۰۰۰ kilometers

   VLF (Very Low Frequency)       ۳ kHz      ۱۰۰ kilometers

   LF  (Low Frequency)            ۳۰ kHz     ۱۰ kilometers

   MF  (Medium Frequency)         ۳۰۰ kHz    ۱ kilometer

 

   HF  (High Frequency)           ۳ MHz      ۱۰۰ meters

   VHF (Very High Frequency)      ۳۰ MHz     ۱۰ meters

   UHF (Ultra High Frequency)     ۳۰۰ MHz    ۱ meter

 

   L                              ۱ GHz      ۳۰ centimeters

   S                              ۲ GHz      ۱۵ centimeters

   C                              ۴ GHz      ۷/۵ centimeters

   X                              ۸ GHz      ۳/۷۵ centimeters

   Ku                             ۱۲ GHz     ۲/۵ centimeters

   K                              ۱۸ GHz     ۱/۶۷ centimeters

   Ka                             ۲۷ GHz     ۱/۱ centimeters

 

   V                              ۴۰ GHz     ۷/۵ millimeters

   W                              ۷۵ GHz     ۴ millimeters

   mm                             ۱۱۰ GHz    ۲/۷۳ millimeters

   ___________________________________________________________________

 

نوع دیگری نیز برای دسته بندی امواج وجود دارد، که امواج رادیویی را تا ۳۰۰ گیگاهرتز دسته بندی کرده است :

___________________________________________________________________

 

ELF (Extremely Low Frequency)  ۳۰ Hz      ۱۰,۰۰۰ kilometers

VF  (Voice Frequency)          ۳۰۰ Hz     ۱,۰۰۰ kilometers

VLF (Very Low Frequency)       ۳ kHz      ۱۰۰ kilometers

LF  (Low Frequency)            ۳۰ kHz     ۱۰ kilometers

MF  (Medium Frequency)         ۳۰۰ kHz    ۱ kilometer

 

HF  (High Frequency)           ۳ MHz      ۱۰۰ meters

VHF (Very High Frequency)      ۳۰ MHz     ۱۰ meters

UHF (Ultra High Frequency)     ۳۰۰ MHz    ۱ meter

 

SHF (Super High Frequency)     ۳ GHz      ۱۰ centimeters

EHF (Extremely High Frequency) 30 GHz     ۱ centimeter

                               ۳۰۰ GHz    ۱۰ millimeters

   ___________________________________________________________________

 

دسته بندی دیگری نیز وجود دارد که بیشتر در اروپا استفاده می شود و به دسته بندی NATO معروف می باشد:

___________________________________________________________________

 

A        ۰ Hz         -

B        ۲۵۰ MHz      ۱/۲ meters

C        ۵۰۰ MHz      ۶۰ centimeters

D        ۱ GHz        ۳ centimeters

E        ۲ GHz        ۱۵ centimeters

F        ۳ GHz        ۱۰ centimeters

G        ۴ GHz        ۷/۵ centimeters

H        ۶ GHz        ۵/۰ centimeters

I        ۸ GHz        ۳/۷۵ centimeters

J        ۱۰ GHz       ۳/۰ centimeters

K        ۲۰ GHz       ۱/۵ centimeters

L        ۴۰ GHz       ۷/۵ millimeters

M        ۶۰ GHz       ۵ millimeters (up to 100 GHz / 3 millimeters)

___________________________________________________________________

 

باید به این نکته توجه کرد که باندهای C,L,K در هر دو دسته بندی ITU و NATO با تعاریف متفاوت وجود دارد. بنابراین ما قرارداد می کنیم تا از دسته بندی ITU و یا دسته بندی دوم استفاده کنیم.

چون برد موج (SW (HF در روز و موج (MW (MF در شب بیشتر است، گاهی به موج SW موج روز و به موج MW، موج شب هم می گویند.

 

کاربرد امواج رادیویی

(LW(LF: مخابرات دریایی و رادیو

(MW(MF: رادیو

(SW(HF: رادیو

VHF: رادیو و تلویزیون

UHF: تلویزیون و فضانوردی

SHF: فضانوردی

EHF: فضانوردی
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باز دریا حس و حال عاشقانه
موج هایش میوه های نوبرانه

باز دریا عشق من ایمان من
این صدایش نغمه زیبای من

باز دریا هو هو و ها ها می كند
این نوایش دلها را جادو می كند

باز دریا می نویسد یارم بیا
ای كه درجانت منم ، دلدارم بیا

باز دریا افتان و خیزانش می یاد
گر كه خود جایی بماند این آب وكف هایش می یاد
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
تماس با ما

Online User
بک لینک طراحی سایت